เข้าระบบ Admin

ซุ่มบันไดขึ้นเรือนใหญ่

เรือนใหญ่เมืองแมน

.... .....

ทางเข้าบ้าน.........................ระเบียงเรือนใหญ่ตอนเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้น......................

.....

............................. .......................ระเบียงมุมทางขึ้นเรือนใหญ่เมืองแมน...................................นาฬิกาปลุกประจำบ้าน

....

มองอีกมุมหนึ่งจากห้องบุษราคำ(ห้องอาหาร)

..

โคมไฟห้องรับแขก..

 

.................

.....

ห้องรับแขก

 

........

โคมไฟห้องน้ำ

ห้องน้ำ้ำในห้องนอนเมืองแมน

เรือนรับรอง

...

ระเบียงด้าหน้าห้องรับแขก

มองจากระเบียงห้องครัวจุดชมวิวซึ่งเห็นทะเลหมูู่เกาะพีพีและเกาะลันตา

......

ระเบียงหน้าห้องครัวชมพระอาทิตย์ตกดิน

จุดชมวิวอีกมุมหนึ่งจากเรือนรับรองเกาะีพีพีเกาะจำเกาะลันตาและอ่าวน้ำ้เมา

 

.บริษัท เบสต์เพ็ทฟูดส์ จำกัด จัดจำหน่ายทั่วประเทศ.

" อาคารกมลสุโกศล ชั้น 13 เลขที่ 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร.(ุ66)2-631-1303-5 Fax.(66)2-234-8058